Ventilatie

ventilatie kelders

Het komt maar al te vaak voor (met name in de zomermaanden, bij een relatief hoge luchtvochtigheid) dat de kelders condensvorming op wanden en plafonds, en op de vloer zelfs plasjes vertonen. Om dit te voorkomen en ’n goed leefklimaat te realiseren, is ’n goede ventilatie van groot belang. Hiertoe dient men de volgende punten in acht te nemen:

  • * Ventilatie openingen verbinden met buitenlucht, (middels pvc buizen) naar plekken waar voldoende luchtstroom is. ( niet ventileren op kruipruimte of spouw!)
  • * Lucht aanvoer vanaf westkant, door 2 openingen bovenin kelderwand. (1 aan elke kant) Luchtafvoer aan de oostkant, het liefst vanaf de keldervloer.
    ( pvc buis onderaan schuin afgezaagd ) p.s. Luchtaanvoer via spleet onder kelderdeur is ’n optie, zorg wel voor afvoer in de tegenoverliggende wand.
  • * Geen obstakels in de kelder die de luchtcirculatie belemmeren. ( losse stellingen i.p.v. dichte kasten)

ventilatie kelder

Indien bovengenoemde punten worden aangehouden, zal er een goede (ook diagonale ) luchtcirculatie in de kelder zijn, en zgn. dode hoeken worden vermeden. Bij onvoldoende effect van bovengenoemde maatregelen is het raadzaam een buisventilator in de afzuigbuizen te plaatsen.